ERASMUS+

erasmus-fp

Moodle

Classroom

Drive

GestiB

AbiesWeb

Facebook

Instagram

Correu

PROGRAMA ERASMUS+

L’Institut Pasqual Calbó participa activament en el programa europeu ERASMUS+ amb diferents projectes de mobilitat per alumnes i personal docent i no docent d’FP.

Projectes de mobilitat europea actuals

Beques Erasmus +

Grau Superior

Curs 23 – 24

Beques Erasmus +

GB i Grau Mitjà

Curs 23 – 24

Beques Erasmus +

Personal Docent  GB i GM

Curs 23 – 24

Convocatòria Erasmus +

Personal Docent GS

Curs 23 – 24

Projectes de mobilitat europea actuals

Beques Erasmus +

Personal Docent  GB i GM

JOB SHADOWING

Curs 23 – 24

2a Convocatòria Erasmus +

Personal Docent  GS

Curs 23 – 24

Llistat Seleccionats

Llistat Definitiu Alumnat Baremat de GB i GM

Curs 23 – 24

Programa Erasmus+

Aquests programes consisteixen en estades en pràctiques de Formació Professional en empreses europees.

Els Cicles Formatius d’FP Bàsica, Grau Mitjà (CFGM) i Grau Superior (CFGS) són estudis amb una formació tècnica molt específica i tenen l’objectiu d’ensenyar un ofici determinat. Al final de qualsevol cicle formatiu s’han de realitzar unes pràctiques formatives anomenades Formació en Centres de Treball (FCT) en una empresa relacionada amb el sector, per tal de posar en pràctica tot allò après i que l’alumne/a aprengui de la seva pròpia feina.

Aquesta estada formativa normalment es du a terme en empreses de Menorca, però el Programa europeu ERASMUS + dóna la possibilitat de realitzar part d’aquestes pràctiques en una empresa d’un altre país de la Unió Europea. Programa ERASMUS + també dóna la possibilitat de fer una estada formativa durant el primer curs després de titular-se en un cicle formatiu, sempre i quan es sol·liciti la beca durant el curs en què s’ha titulat. Aquest programa té per objectiu el foment de la mobilitat dels treballadors per tota la Unió Europea i la millora de la competència lingüística en llengües estrangeres dels estudiants, com a eina bàsica per aquesta mobilitat internacional.

La participació en aquest programa pot ser una experiència personal molt enriquidora. Es coneix una altra cultura i es té la possibilitat de millorar el nivell en llengües estrangeres, a part de poder professionalitzar-se a nivell europeu i conèixer processos laborals innovadors que en molts casos aquí encara no s’apliquen. Participar en un programa d’aquestes característiques suposa una experiència personal i professional molt interessant, que sense cap dubte pot ser un punt a favor a l’hora de trobar feina.

Funcionament bàsic

L’IES anomena un coordinador i/o un tutor de mobilitat per a cada alumne o grup d’alumnes (si van a la mateixa empresa en el mateix període). Aquests s’encarreguen de gestionar tota la documentació necessària, organitzar els viatges i l’estada i trobar empreses d’acollida on els alumnes puguin fer les pràctiques, però els alumnes interessats també han de participar en tot el procés.

Preparació lingüística

Al nostre centre també s’ofereixen classes de preparació lingüística (en anglès) pels alumnes interessats. Aquesta preparació també pot continuar al llarg de l’estada en el propi país de destí.

Finançament

La dotació de la beca ve determinada pel país de destí, de manera que una estada en un país amb un nivell econòmic més alt compta amb una ajuda més gran que si té lloc en d’altres països. Inclou les despeses de manutenció, allotjament, desplaçaments locals i viatge d’anada i tornada.

Requisits:

– Complir els requisits d’accés a les FCT, no tenir mòduls pendents.
– Coneixements en llengües estrangeres, preferentment la llengua del país de destí.
– Maduresa personal, capacitat de superació i motivació.

Per poder sol·licitar projectes de Grau Superior, els centres educatius han de comptar amb la CARTA ERASMUS PER EDUCACIÓ SUPERIOR (CARTA ECHE)

A continuació podeu trobar la carta Erasmus del centre i la Declaració de política Erasmus. Feu click per ampliar-la.

Calendari Escolar
Ciber Seguretat
Reactiva FP 20-21
PAE
Erasmus+

IES Pasqual Calbó i Caldés

  • C/ Francesc F. Andreu, 1
  • 07702 maó

Copyright © 2021 IES Pasqual Calbó i Caldés. Tots els drets reservats.

logo_MEC
CEU_COL (1)
Logo_FSE_CFGM