CONSELL ESCOLAR

PASQUAL INSITUT

Moodle

Classroom

Drive

GestiB

AbiesWeb

Facebook

Instagram

Correu

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

 • María José Sanz Pardo
 • Claudio Terrés Madrid
 • Carmen Bruque Hervas
 • José Miguel Muñoz Campos
 • Josep Vallés Gómez
 • José Vilafranca Manguan
 • Jorge Duro Salas
 • Salomé Mir Sánchez
 • Genar Escandell Preto
 • José López Agudo
 • Borja Seguí Camps
 • Bernardino Gelabert Petrus
 • Lourdes Beatriz Maciel Feliu
 • Rogelio Villalonga Sintes
 • Javier Benito Reviriego
 • Encarnación Fernandez Gomez

PER A QUÈ SERVEIX EL CONSELL ESCOLAR?

Es tracta d’un Òrgan Col·legiat a través del qual un grup de representants de pares i mares, estudiants, docents i personal de l’administració s’informen, proposen i opinen sobre matèries rellevants per la millora de la qualitat de l’educació al centre eductiu.

Totes les resolucions importants del centre han de passar pel Consell Escolar el qual s’analitza i es valora el funcionament general del centre i suggereixen millores.

El Consell Escolar es reuneix un cop cada trimestre, mínim, i sempre que ho convoqui el president o una tercera part dels seus membres.

És de caràcter obligatori que es celebri una reunió a principi de curs i una al final, on han d’acudir tots els membres del Consell Escolar.

Les decisions es prenen conforme a la majoria de vots que marca la norma en cada cas.

IES Pasqual Calbó i Caldés

 • C/ Francesc F. Andreu, 1
 • 07702  maó

Copyright © 2021 IES Pasqual Calbó i Caldés. Tots els drets reservats.

logo_MEC
CEU_COL (1)
Logo_FSE_CFGM