Aula ATECA

Moodle

Classroom

Drive

GestiB

AbiesWeb

Facebook

Instagram

Correu

L’origen està a una SUBVENCIÓ de la Comunitat Europea dirigit al Ministeri d’Educació i Formació Professional, per motiu des COVID. Amb aquesta subvenció se vol facilitat la formació de la Formació Professional a distancia per internet, amb l’objectiu d’afavorir un canvi de ROL de com ensenyar, noves metodologies i espais mes virtuals de simulació prèvia a la producció.

La Distribució d’aules Tecnològiques s’ha fet en totes ses Comunitats Autònomes. 4 instituts han estat seleccionats a aquesta primera dotació a Les Illes Balears: 2 a Mallorca, 1 Eivissa i 1 a Menorca, per cicles de FP. A la nostra illa li ha arribat al Departament de Fabricació Mecànica.

L’OBJECTIU de crear una aula Tecnològica Aplicada es que se pugui connectar amb xarxa amb altres aules d’altres centres i compartir projectes en directe o gravacions. NO mantenir una aula illa, sino afavorir l’intercanvi de projectes entre aules i departaments.  La subvenció s’ha destinat a:

  • Capa Tecnològica: material de noves tecnologies Audiovisual i específiques de simulació virtual i productiva del cicle Formatiu.
  • Capa Física i emocional: confort, motivació, interactuar amb altres centres, àrea Croma de gravació i que els alumnes siguin protagonistes, etc

La DOTACIÓ econòmica es concedeix amb condicions molt estrictes:

  • 25% en material audiovisual Imposat: pantalla tàctil, càmeres, micròfons, altaveus, taula de mescles amb es seu RAC, racó croma, ulleres de realitat virtual i realitat augmentada, Wifi, fibra òptica, que se pugui fer connexió Meet, Gravació i penjar vídeos a Youtube.
  • 25 %  de material Tecnològic  comú amb altres cicles: Escaner 3D, Impressora de plàstic 3D per copiar i produir prototips.
  • 50% Màquines de CNC simuladores específiques de F. Mecànica: Tall amb doll d’aigua, tall i gravat per làser, Fresadora CNC per mecanitzar alumini i PVC.

La TEMPORALITZACIÓ que s’ha establert pel curs 21-22 es:

  • 1r trimestre per comanda i compra de material, instal·lació.
  • 2n trimestre per formació del professorat.
  • 3r trimestre primeres pràctiques amb alumnes.

Confiem que aquesta dotació sigui profitosa per tots els departaments d’orientació tècnica del nostre Institut IES Pasqual Calbó i Caldés i ajudi a optimitzar els coneixements del professorat i alumnat que arribi a emprar l’equipament obtingut. Igualment les empresses del sector productiu de Menorca podran obtenir alumnat mes qualificat en tecnologies digitals i de comunicació per internet i ampliar el cercle d’empreses col·laboradores que mantenen comunicació per videoconferència.

Departament de Fabricació Mecànica

Vídeos aula ATECA

Calendari Escolar
Ciber Seguretat
Reactiva FP 20-21
PAE
Erasmus+

IES Pasqual Calbó i Caldés

  • C/ Francesc F. Andreu, 1
  • 07702  maó

Copyright © 2021 IES Pasqual Calbó i Caldés. Tots els drets reservats.

logo_MEC
CEU_COL (1)
Logo_FSE_CFGM