UEECO

Moodle

Classroom

Drive

GestiB

AbiesWeb

Facebook

Instagram

Correu

QUÈ ÉS UN AULA UEECO?

• És una unitat educativa específica en un centre ordinari i constitueixen una resposta educativa específica per a alumnes que presenten necessitats educatives especials de caràcter greu i permanent que no poden ser atesos en el marc de les mesures d’atenció a la diversitat.

• La nostra aula ofereix un entorn específic que facilita a l’alumne assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats i habilitats, amb una programació individualitzada adaptada a les seves necessitats educatives especials, una metodologia i estretègies d’ensenyament i aprenentatge adaptades a les seves caracteríatiques, i una estructura de l’espai i el temps que respecte el seu desenvolupament personal i social.

Presentació de l’aula

Feim programacions en funció de les necessitats dels nostres alumnes

HORT

MÚSICA

AUDICIÓ I LLENGUATGE

CONSTRUIM UN FUTUR

Calendari Escolar
Ciber Seguretat
Reactiva FP 20-21
PAE
Erasmus+

IES Pasqual Calbó i Caldés

  • C/ Francesc F. Andreu, 1
  • 07702  maó

Copyright © 2021 IES Pasqual Calbó i Caldés. Tots els drets reservats.

logo_MEC
CEU_COL (1)
Logo_FSE_CFGM