Programa Actualització de cicles de formació professional

Alguns professors del Departament han participat en el programa d’experiència formativa “Actualització de cicles de formació professional” organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l’FSE 2014-2020.

Es varen visitar tres centres educatius on es realitzen, entre molts altres, els mateixos estudis que impartim al nostre Departament amb la finalitat d’observar i compartir idees i experiències amb el professorat.

Els centres que es visitaren són l’IES A. J. Cavanilles situat a Alacant, el CIFP Mendizabala i el CIFP Emilio Campuzano situats al Pais Basc.

Al centre IES A. J. Cavanilles es visitaran els estudis de mecatrònica, automatització i robòtica industrial, Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Electricitat i Electrònica i Manteniment Electromecànic. Aquest Centre té una gran quantitat d’estudis de formació professional i cobreix des de la Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior en diferents modalitats: Presencial, Semipresencial i FP Bàsica 2a oportunitat. Els torns són de diürn i capvepres. Varem poder veure totes les instal·lacions que hi ha el centre i compartir idees sobre la seva forma de funcionament tant amb el professorat en general com amb l’Equip Directiu. El tracte va ser excel·lent i va ser una visita molt enriquidora.

Als centres CIFP Mendizabala i CIFP Emilio Campuzano es visitaran els estudis de Grau Mitjà i Grau Superior d’Automatització i Robòtica industrial, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Instal·lacions de Telecomunicacions i Manteniment Electromecànic. Aquests estudis els imparteixen tant en torn de diürn com en nocturn. També disposen de l’opció de la FP Dual. En els dos Centres el tracte va ser excel·lent tant pel que fa al professorat com per l’Equip Directiu que en tot moment van estar disponible per mostrar-nos les seves instal·lacions.

En les dues visites també ens portaren a visitar diferents empreses on els els seus alumnes realitzen les pràcitques FCT’s per conèixer quin és el teixit empresarial de cada zona on estan situats els Centres.

Aquesta experiència ens ha servit per poder observar de primera mà el funcionament d’altres centres on s’imparteixen els mateixos estudis que ofertam en el nostre Departament. Una de les conclusions que podem extreure és que, excepte en algun mòdul puntual, no estem tant enfora del que es fa en altres comunitats. Hem de pensar que els recursos que disposen aquests centres, i especialment els del Pais Basc, són molt superiors dels que disposem nosaltres però, també és veritat, tenen molts més alumnes.