Arxiu de la categoria: Articles Tècnics

Els mapes que mostren amb quina tecnologia s’il·lumina el món

L’empresa Gocompare.com ha realitzat una web interactiva on es pot consultar amb quines fonts d’energia s’il·lumina el planeta. Quines parts del món consumeixen més electricitat generada amb combustibles fòssils, quins països utilitzen energia nuclear i quins energies renovables.

Com podreu comprovar els combustibles fòssils segueixen liderant la producció mundial d’energia.

Cotxes elèctrics o híbrids

Els cotxes del futur ja han arribat. Híbrids, híbrids endollables, elèctrics o de pila de combustible d’hidrogen.

Després d’estar utilitzant els combustibles fòssils des de fa més d’un segle, la gasolina i el gasoil van deixant pas a la nova tendència en el sector de l’automòbil, impulsada pel propi mercat (preus, contaminació, etc.) o per la legislació dels governs,

Més informació

Efecte Corona en les línies d’Alta Tensió

Com que l’aire no és un aïllant perfecte i donada l’alta concentració de camp elèctric al voltant dels cables, per a valors importants de tensió, es produeix una polarització de l’aire amb un dèbil resplendor que rodeja el cable. Aquest efecte és el que s’anomena Efecte Corona.

És per tant, una descàrrega, en ocasions lluminosa, a causa de la ionització del gas que rodeja a un conductor en el qual existeix una diferència de potencial superior a un determinat valor.

Més informació

Com il·luminar una oficina

L’oficina és el cervell de tota empresa, el centre neuràlgic de les noves idees, on resideix el core business i des d’on es gestiona el creixement de les companyies. Per aconseguir un bon nivell de confort visual en una oficina, és imprescindible aconseguir un equilibri entre la quantitat, la qualitat i l’estabilitat de la llum, sense reflexes, parpelleigs o contrasts excessius en l’enllumenat i aconseguint la màxima uniformitat de l’enllumenat. Una il·luminació incorrecte pot ser causa de problemes psicològics com la fatiga, afeccions físiques, postures incorrectes, etc. Més informació

Com il·luminar un magatzem

L’enllumenat de magatzems i centres logístics és una qüestió a tenir en compte tant pel que fa a l’eficiència energètica com a la salut laboral. Un sistema d’enllumenat de magatzems òptim ha de ser sobretot funcional i eficient, permetent que es pugui col·locar qualsevol producte en el magatzem d’una forma ràpida i fàcil. Més informació.

Harmònics: Problemàtica actual i la seva solució

Les càrregues domèstiques i industrials contenen cada vegada més circuits electrònics que s’alimenten de corrent que no és sinusoïdal pura. Així, per exemple, els motors utilitzen cada vegada més la regulació de freqüència, que requereix un pas de corrent altern (CA) a corrent continu (CC) i llavors de CC a CA. L’origen del problema dels harmònics són els receptors que consumeixen corrents distorsionades (receptors anomenats “no lineals”). Més informació

Com funciona el sistema elèctric?

Red Eléctrica de España, des de la seva creació l’any 1985, és la responsable de l’operació del sistema elèctric espanyol i de la gestió de la xarxa de transport d’energia elèctrica. Aquestes dues funcions juntament amb la generació i la distribució constitueixen el funcionament global del sistema elèctric.

En la següent infografia s’explica de forma resumida el sistema elèctric pel que fa a les línies i subestacions de transport i els Centre de Control Elèctric.