Viatge a Rendsburg (Alemanya) per conèixer l’FP Dual

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i d’Ensenyaments Artístics Superiors, va viatjar Rendsburg, a Alemanya,  amb quasi un centenar d’alumnes  i una quinzena de professors de Formació Professional de totes les Illes Balears amb l’objectiu de promoure la Formació Professional Dual entre els estudiants.

Aquesta mobilitat va ser possible gràcies a l’esforç i la col·laboració dels 8 centres integrats de Formació Professional de les Illes Balears, que varen ser els encarregats de seleccionar els 97 alumnes d’entre 16 i 23 anys, que actualment cursen segon de formació professional bàsica o cicles formatis de grau mitjà de quasi totes les famílies professionals amb oferta a les Illes.

Del nostre Centre varen participat 6 alumnes de Fabricació Mecànica i d’Electricitat que en tornar de la visita explicaran als cumpanys el que varen veure i la seva experiència.