Llistes Qualificacions Definitives Proves d’Accés Grau Superior

PASQUAL INSITUT

Correu

Classroom

Drive

GestiB

Moodle

AbiesWeb

Facebook

Instagram

Llistes Qualificacions Definitives Proves d’Accés Grau Superior

● En el següent enllaç a la pàgina web d’FP, trobareu el material necessari per a dur el dia de la prova per a cada matèria.
● Les proves s’han de lliurar a bolígraf, excepte la prova de Dibuix Tècnic que
seria a llapis.
● Es lliuren tots els fulls, fins i tot els esborranys.
● Per fer la prova és obligatori presentar el DNI o NIE.
● Tots els exàmens tindran lloc a l’aula 30 del centre. Passats 15 minuts de
començada la prova no es permetrà l’ingrés. Es prega puntualitat.

logo_MEC
CEU_COL (1)
Logo_FSE_CFGM