Viatge Grau Mitjà a Mallorca 2019

Els dies 2 i 3 de maig, un grup de 14 alumnes dels grups de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà ELE-21 (Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) acompanyats de 2 professors, varen anar de viatge a Mallorca, amb la finalitat de dur a terme varies visites tècniques.

Concretament, l’objectiu ha estat conèixer i dur a terme unes visites enfocades a tres grans instal·lacions industrials de l’illa de Mallorca, les quals considerem que han estat de gran interès per als nostres alumnes.

En primer lloc, varen anar a la Instal·lació Dessaladora d’Aigua de Mar (IDAM) de la Badia de Palma, construïda i explotada per l’empresa multinacional Suez Environnement, però gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). Aquesta entitat pública, la qual depèn de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear, gestiona a través d’aquesta instal·lació, la dessalinització a través d’un procés d’osmosis inversa, de fins a 64.800 m3 d’aigua al dia, equivalent al subministrament d’aigua potable d’uns 340.000 habitants. La zona d’abastiment arriba als municipis de Palma, Calvià, Andratx i Marratxí.

En segon lloc, varen dur a terme una visita tècnica a les instal·lacions del Diari Última Hora, per conèixer de primera mà, el procés de funcionament i les característiques tècniques principals d’una instal·lació d’aquest tipus, a la qual es gestiona i imprimeix diàriament, un mitjà d’informació i comunicació escrit, com és aquest, de gran importància a les Illes Balears. El desenvolupament de la visita va estar orientat tant des del punt de vista corporatiu, com des del punt de vista tècnic.

I en tercer lloc, també varen realitzar una visita tècnica a la fàbrica Quely, S.A., creada l’any 1940 a Inca, essent encara avui en dia, una empresa familiar totalment mallorquina, molt coneguda per l’elaboració de les famoses galetes d’oli o galetes d’Inca, denominació que fa referència al seu origen. Actualment, Quely és una empresa moderna, que pretén estar a la vanguàrdia tecnològica en els processos de producció dels seus productes, però a la vegada, conservant sempre els ingredients naturals i determinats mètodes originals, els quals garanteixen la particularitat i originalitat del seu producte estrella més tradicional. Al igual que a la visita anterior, aquí també es va poder dur a terme una visita amb doble vessant, per una part des del punt de vista tècnic del procés de producció automatitzat i, per altra part i també interessant, des del punt de vista més corporatiu. Des del Departament d’Electricitat de l’IES Pasqual Calbó i Caldés, valorem molt positivament per als nostres alumnes aquestes visites tècniques, les quals varen representar una oportunitat única de formació acadèmica, pel que respecta, fonamentalment, al coneixement d’algunes instal·lacions industrials i automatitzades, de gran importància a les Illes Balears.