Cable rígid 16 mm2

Per part del responsable de Telegestió i Operacions BT de Endesa Distribución de Balears s’ha comunicat que des de fa un any ja no es fabrica cable rígid de 16 mm2. Per tant, s’admetrà cable de 16 mm2 flexible en la centralització de comptadors però l’instal·lador ha de deixar les fundes de per a la connexió del comptador. Més informació