Desaparició Làmpades Al·lògenes

A partir de l’1 de setembre del 2018, per normativa europea, entrarà en vigor la prohibició de comercialitzar quasi la totalitat de les làmpades al·lògenes.

La intenció és que les instal·lacions s’actualitzin mitjançant làmpades més eficients com puguin ser LED.

Més informació