Muntatge Pneumàtic

Un dels muntatges fets només amb elements pneumàtics mes complexes dels que s’estudien al mòdul  M4 de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Electricitat. Com es pot veure es pot fer automatització sense electricitat ni informàtica, només amb aire comprimit i prou (no és obligatori però), molt útil en aquell ambients on hi tenim per exemple atmosferes explosives, ja que amb aire comprimit no hi ha perill de espurnes ni explosions. En aquest cas hem utilitzat un mètode sistemàtic que evita que els cilindres quedin enganxats i no facin el moviment desitjat i un comptador pneumàtic que permet modificar el numero de moviments repetits. Observeu que fins que els dos cilindres amb moviment simultani no han arribat a la seva posició de repòs, no es torna a iniciar el següent moviment. Vídeo