Visita Aeroport de Menorca

Aquesta setmana els alumnes de Grau Superior han visitat les instal·lacions de la Central Elèctrica de l’Aeroport de Menorca on el Cap de Secció d’Electricitat i Abalisament Angel Gomila ens ha explicat perfectament tot el sistema que disposa l’Aeroport per fer front a faltes de subministrament elèctric.

És una visita que resulta molt interessant per noltros ja que són instal·lacions especials que no es troben en cap altre lloc de Menorca. Agrair des del Departament l’oportunitat que ens ofereix cada any n’Angel Gomila.