Viatge Tècnic a Mallorca 2018

Els dies 26 i 27 d’Abril, un grup de 8 alumnes del 1r Curs de Grau Mitjà del Cicle ELE-21 (Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) acompanyats de 2 professors, varen anar de viatge a Mallorca, amb la finalitat de dur a terme varies visites tècniques.

Aquestes visites varen estar enfocades, principalment, en els dos Centres de Control Elèctric, tant el d’Endesa com el de Red Elèctrica de España (REE), així com en una de les Centrals Elèctriques més importants de les ubicades a Mallorca.

La primera visita que es va dur a terme va ser a l’edifici central de Red Eléctrica de España (REE), a Palma. Aquesta empresa amb participació pública, és propietària i gestiona tota la xarxa d’Alta Tensió de les Illes Balears. Aquí varen rebre una explicació detallada del sistema de transport elèctric en Alta Tensió de les Illes Balears, a més de poder veure el funcionament del Centre de Control Elèctric de REE (CEOIB) per al control de la mencionada xarxa balear d’Alta Tensió.

Una altra visita igualment important, va ser al Centre de Control Elèctric d’Endesa de Sant Joan de Déu, també a Palma. En aquest cas, aquí se’ls va explicar la seva funció per al control, gestió i operació de la xarxa elèctrica balear de distribució en Mitja Tensió, Subestacions i Estacions Transformadores.

En tercer lloc, varen visitar el Parc de Tecnologies Ambientals de TIRME a Son Reus, on se’ls va informar de la gestió dels Residus Sòlids Urbans (RSU) de Mallorca per, a continuació, visitar la Central Elèctrica Incineradora, amb explicació del seu procés de producció d’energia elèctrica, a partir de la incineració dels residus no susceptibles d’esser recuperats per al seu reciclatge.

També aprofitaren aquest viatge per conèixer el sistema ferroviari de Mallorca, des de l’Estació Intermodal de Palma, pel que respecta al seu control i maniobra de les vies, així com el sistema d’alimentació elèctrica i tracció de les línies ferroviàries.

Des del Departament d’Electricitat de l’IES Pasqual Calbó i Caldés, valorem molt positivament per als nostres alumnes aquestes visites tècniques, les quals varen representar una oportunitat única de formació acadèmica, pel que respecta, fonamentalment, al coneixement del sistema de generació, transport i distribució elèctric de les Illes Balears.