Visita Subestació Sa Dragonera

Els alumnes de 2n curs de FP Bàsica han visitat la subestació de Sa Dragonera. Els tècnics de Red Eléctrica de España (REE) els han explicat les diferents parts de la instal·lació on es transforma la tensió de transport de 132 kV a la tensió de distribució de 15 kV. També els han mostrat les mesures de seguretat que s’han de seguir per dur a terme les diferents operacions que es realitzen en la subestació. Agrair al personal de REE les explicacions i l’oportunitat que se’ns brinda per veure les instal·lacions elèctriques que subministren l’electricitat a la zona de llevant de Menorca.