ESTADES FORMATIVES A EUROPA PER ALUMNES DE FP I PQPI CURS 2013-14

Gràcies als programes europeus d’aprenentatge permanent LEONARDO DA VINCI I ERASMUS els alumnes de Formació Professional i dels Programes de Qualificació Professional Inicial poden realitzar una estada formativa a un altre país de la Unió Europea durant el seu període de FCTs.

El centre participa des del curs 2001-2002 en els projectes europeus gestionats per la DGOIFP de la Conselleria d’Educació del Govern Balear, que cada any concedeix als nostres alumnes diverses beques per a fomentar la mobilitat europea dins la Formació Professional.

Des d’aquest any el centre també sol·licita i gestiona beques ERASMUS pels alumnes de CFGS.

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI

Aquest va dirigit a alumnes dels CFGM i de PQPI que tenen interès en dur a terme una part de les seves pràctiques (FCT) a l’estranger. En aquest cas, la Conselleria d’Educació defineix els Projectes ILLES BALEARS – LEONARDO DA VINCI.

Amb el projecte actual els alumnes de CFGM poden dur a terme una estada de 4 setmanes mentre que pels de PQPI la beca és per a una estada de 2 setmanes.

L’ajuda econòmica varia en funció de la durada de l’estada i del nivell econòmic del país de destí. També es pot sol·licitar una ajuda complementària si es justifiquen despeses de preparació lingüística (prèvia o en el país de destinació).

 

PROGRAMA ERASMUS

Des del curs 07-08, els alumnes dels CFGS que vulguin fer una estada formativa a qualsevol país de la UE que formi part del seu període de FCT, ho han de fer a través de Programa Erasmus.  Per això, és necessari que l’institut tengui la Carta Europea Erasmus.

Les estades són de mínim 8 setmanes, dins el període de FCT, i l’ajuda econòmica màxima per aquest curs 2013-2014 és de 300 €/4 setmanes.

El nostre centre disposa de 3 beques de 3 mesos. Si hi ha més demanda s’haurà de sol·licitar beques dels projectes FP-ERASMUS que gestiona la Conselleria d’Educació. Aquest curs en principi serà a través del projecte FP-ERASMUS 2013

 

 Funcionament bàsic

Organització de l’estada dels alumnes:

–          L’IES anomena un/a coordinador/a Erasmus i Leonardo i un/a tutor/a de mobilitat per a cada alumne/a o grup d’alumnes (si van a la mateixa empresa en el mateix període). També s’ofereixen classes de preparació lingüística (anglès) pels alumnes interessats els dilluns de 14 a 15 h.

–          El/la coordinador/a i/o tutor/a s’encarreguen de gestionar tota la documentació necessària, organitzar els viatges i l’estada  i miren de trobar empreses d’acollida on els alumnes puguin fer les pràctiques. Els alumnes també han de participar en el procés de recerca d’empresa, allotjament i organització de l’estada.

–          Cada alumne/a ha sol·licitar la seva participació i preparar el seu currículum en l’idioma del país d’acollida.

–          Els principals documents són:

  • Dades de l’empresa, compromís de participació i designació del tutor/a de l’empresa.
  • Contracte a signar per l’IES i l’alumne/a
  • Acord de formació a signar per l’IES, l’empresa d’acollida i l’alumne/a + Programa formatiu
  • Informe de l’alumne/a
  • Informe financer

Altres documents que és important que l’alumne/a prepari abans de l’estada són:

–          El DNI ha de ser vigent fins després de la data de tornada.

–          Convé també disposar del Passaport, també vigent durant tota l’estada.

–          L’alumne/a ha d’endur-se la Targeta de la Seguretat Social i la Targeta Sanitària Europea

Durant la realització de l’estada hi ha d’haver una comunicació contínua entre l’alumne/a, el/la tutor/a del centre i el/la tutor/a de l’empresa d’acollida.

Una vegada finalitzada l’estada l’alumne/a ha de portar el certificat de l’empresa conforme ha realitzat l’estada acordada i es fa una valoració de la mateixa:

–          L’alumne/a emplena un informe de valoració personal

–          El/la tutor/la del l’IES elabora una memòria i un informe econòmic.

Per a la justificació de les despeses és necessari presentar:

–          Factura bitllets d’avió, bitllets i  targetes d’embarcament a nom de l’alumne/a

–          Factures de transport de l’aeroport a la ciutat d’acollida

–          Factures d’allotjament a nom de l’alumne/a

–          Factures i tiquets de manutenció

 

 

FINANÇAMENT BEQUES LEONARDO I ERASMUS CURS 2013-2014

 

ESTADES LEONARDO CURS 2013-2014 i CURS 2014-2015

 Projecte propi IES PASQUAL CALBÓ 2013 (del 1-09-13 al 31-05-15)

 

20 beques per alumnes de GM i PQPI

País destí

Núm. de beques

Durada en setmanes

Manutenció

Viatge

Preparació lingüística

Finlàndia

8

4

1265 €

250 €

Màx. 300 €

Regne Unit

4

4

1385 €

250 €

Màx. 300 €

Polònia

4

4

783 €

250 €

Màx. 300 €

Alemanya

2

4

964 €

250 €

Màx. 300 €

Alemanya

2

2

784 €

250 €

Màx. 300 €

TOTAL

20

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre avançarà a l’alumne el 60 % de la beca de manutenció i viatge abans d’iniciar la seva estada.

La resta es pagarà en tornar una vegada lliurada tota la documentació necessària.

1. L’ajuda en concepte de manutenció correspon a la realització d’una estada formativa de quatre o dues setmanes complertes (cinc dies feiners per setmana) i inclou les despeses de manutenció, allotjament i desplaçaments locals.

2. Per al càlcul de la subvenció final la durada comença el primer dia de l’estada formativa amb el soci d’acollida i en finalitza el darrer dia.

3, En el cas que les despeses realitzades pels alumnes siguin superiors a les quantitats indicades en els punts anteriors d’aquest article, els alumnes i/o la seva pròpia família han d’assumir les despeses no cobertes amb la dotació inicial abans esmentada.

4. Per justificar les despeses de preparació pedagògica, cultural i lingüística s’ha de lliurar la llista completa de participants que l’han rebut i confirmació de la preparació (o participació) signada pels participants.

 

ESTADES ERASMUS Curs 2013-2014 (fins 30-09-2014)

 3 beques per alumnes de CFGS

 900 €/ beca = 300 €/4 setmanes per viatge i manutenció

(80 % abans de la partida)

 + possible aportació complementària de l’estat (Futura ordre ministerial)

Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *