Actualitat

Viatge a Mallorca dels alumnes d'electricitat Grau Mitjà

Els dies 2 i 3 de maig, un grup de 14 alumnes dels grups de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà ELE-21 (Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) acompanyats de 2 professors, varen anar de viatge a Mallorca, amb la finalitat de dur a terme varies visites tècniques. L’objectiu va ser conèixer i dur a terme unes visites enfocades a tres grans instal·lacions industrials de l’illa de Mallorca, les quals considerem que han estat de gran interès per als nostres alumnes. La primera instal·lació va ser la dessaladora d'aigua de mar de la Badia de Palma, la segona varen ser les instal·lacions del Diari Última Hora i la darrera va ser la fàbrica de galletes Quelly. Més informació

palma-19-3.jpg

               CEU COL