Pràctiques de protecció contra incendis

Els alumnes de 1r del cicle han fet pràctiques d’extinció de foc amb una BIE dotació del centre per tal d’aproximar les sessions teòriques del mòdul de seguretat a la realitat.

A banda, els alumnes han conegut el procediment d’actuació que cal seguir necessàriament desprès d’emprar una BIE del centre pel que fa a les bombes d’impulsió.

A més a més, s’han realitzat pràctiques d’accionament dels polsadors d’alarma per tal de conèixer en primera mà les passes a seguir pel que fa a la desactivació de l’alarma i el funcionament de les portes tallafocs un cop reestablerta la normalitat.