Taller de Resolució de Conflictes del Programa Salut Jove del Consell Insular de Menorca

El passat 13 de febrer del 2015 es va impartir el taller de Resolució de Conflictes del programa Salut Jove del CIME.

Aquest va estar impartit per n’Inma Granell Cebolla, la qual desenvolupa la seva feina dins del Departament de menors. Va resultar un taller molt interessant i bastant pràctic, ja que l’alumnat va participar activament tant als casos plantejats com a les diferents interpretacions en les relacions referents al llenguatge verbal i no verbal.

El taller va estar adreçat als alumnes de 2n curs del Cicle Superior de Prevenció de Riscs Professionals.

Taller Resolució 2