Sessió formativa sobre aparells i equipament de mesura

Dimecres dia 30 de maig els alumnes i professors del cicle van tenir l’oportunitat de rebre una formació específica sobre diversos aparells i equipaments de mesura o presa de mostres emprats habitualment pels tècnics de prevenció de riscos laborals. Es tractava de la darrera sessió d’una Activitat de Formació en Centres que ha desenvolupat el …