Llistes provisionals admissió d’FP

PASQUAL INSITUT

Correu

Classroom

Drive

GestiB

Moodle

AbiesWeb

Facebook

Instagram

Llistes provisionals admissió d’FP

Llistes provisionals d’admissió d’FP:

  • A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA,
  • La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
  • L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.
  • En el cas dels cicles de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les vies d’accés.
  • També es consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a)

logo_MEC
CEU_COL (1)
Logo_FSE_CFGM