Actualitat

Viatge a Rendsburg (Alemanya) per conèixer l’FP Dual

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i d’Ensenyaments Artístics Superiors, va viatjar Rendsburg, a Alemanya,  amb quasi un centenar d’alumnes  i una quinzena de professors de Formació Professional de totes les Illes Balears amb l’objectiu de promoure la Formació Professional Dual entre els estudiants.

fp-dual-1.jpg

Programa Actualització de cicles de formació professional

Alguns professors del Departament d'Electricitat han participat en el programa d’experiència formativa “Actualització de cicles de formació professional” organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l’FSE 2014-2020. Es varen visitar tres centres educatius on es realitzen, entre molts altres, els mateixos estudis que impartim al nostre Departament amb la finalitat d’observar i compartir idees i experiències amb el professorat. Més informació

conjunt.jpg

Visita Central Elèctrica Endesa Port Maó

Els alumnes de Grau Superior i Grau Mitjà del torn del capvespre han visitat les instal·lacions de la central elèctrica d'Endesa situada al Port d Maó. Gràcies a les explicacions del responsable de torn de la central varen poder veure els diferents sistemes de producció així com el seu control. Com cada curs, unes explicacions excel·lents que completen la formació dels nostres alumnes. Més informació

endesa-19-1.jpg

Demostració de poda en alçada

El passat dijous 28 de novembre, els alumnes de primer i segon curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, van assistir a una demostració de poda en alçada i d’aplicació de tractament fitosanitari contra el Becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus) a palmeres, a una finca privada situada a la urbanització de S’Algar (Sant Lluís).

palmera-1.JPG

Visita als jardins de Cugó Gran (Sant Climent)

El passat dimecres 30 d’octubre, els alumnes de primer i segon curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, van visitar la finca Cugó Gran a Sant Climent, reconvertida des de 2015 en agroturisme (cugogranmenorca.com). En aquesta finca es van poder visitar els seus magnífics jardins consistents en ullastres, xiprers, aromàtiques, rosals i gespes entre d’altres, plantes diverses que s’integren amb els elements etnològics com construccions de pared seca, bouers de marès, pous i eres, així com el paisatge de l’entorn.

               CEU COL