Actualitat

Viatge a Mallorca dels alumnes d'electricitat Grau Mitjà

Els dies 2 i 3 de maig, un grup de 14 alumnes dels grups de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà ELE-21 (Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) acompanyats de 2 professors, varen anar de viatge a Mallorca, amb la finalitat de dur a terme varies visites tècniques. L’objectiu va ser conèixer i dur a terme unes visites enfocades a tres grans instal·lacions industrials de l’illa de Mallorca, les quals considerem que han estat de gran interès per als nostres alumnes. La primera instal·lació va ser la dessaladora d'aigua de mar de la Badia de Palma, la segona varen ser les instal·lacions del Diari Última Hora i la darrera va ser la fàbrica de galletes Quelly. Més informació

palma-19-3.jpg

Tres professores d'Alemanya visiten el Centre

Rebem la visita de tres professores d'Alemanya de la família professional d'electricitat en FP. Faran amb nosaltres un aprenentatge per observació mitjançant beques Erasmus+. També visitarem empreses del sector per poder rebre alumnes d'Alemanya per fer pràctiques a Menorca, tal i com fem nosaltres amb els nostres alumnes que van a Alemanya a fer pràctiques. Benvingudes!
 
alemanas.jpg

Erasmus+ des de Finlàndia

Hem rebut a 2 professors i 3 alumnes de Formació Professional Bàsica d'Oulu, Finlàndia que seran amb nosaltres durant tres setmanes gràcies a beques Erasmus+. Més informació
 
finlandia-2019.jpg

               CEU COL