Programa Erasmus+

 

L'Institut Pasqual Calbó participa activament en el programa europeu ERASMUS+ amb diferents projectes de mobilitat per alumnes i personal docent i no docent d’FP.

 

  cofinanciado.png      SEPIE_erasmus_plus.gif
erasmus4.jpg                       erasmus30.jpg

 

                    

Si vols estar al dia, entra al nostre Bloc, Projectes Europeus!

 

També pots visitar el nostre Instagram erasmusiespasqualcalbo     

  insta.jpg
O el nostre Facebook      face1.jpg

 

Projectes de mobilitat europea actuals

Presentació beques mobilitat Erasmus+ 2019-2020

Llistat de seleccionats estades Erasmus+ 2019 - 2020

- Convocatòria Beques Erasmus+ 2019-2020

 

Projectes de mobilitat europea anteriors

- Projecte DGFPFP EuroFP Balears III 

   

Programa Erasmus+

Aquests programes consisteixen en estades en pràctiques de Formació Professional en empreses europees.

Els Cicles Formatius d’FP Bàsica, Grau Mitjà (CFGM) i Grau Superior (CFGS) són estudis amb una formació tècnica molt específica i tenen l’objectiu d’ensenyar un ofici determinat. Al final de qualsevol cicle formatiu s'han de realitzar unes pràctiques formatives anomenades Formació en Centres de Treball (FCT) en una empresa relacionada amb el sector, per tal de posar en pràctica tot allò après i que l’alumne/a aprengui de la seva pròpia feina.

Aquesta estada formativa normalment es du a terme en empreses de Menorca, però el Programa europeu ERASMUS + dóna la possibilitat de realitzar part d’aquestes pràctiques en una empresa d’un altre país de la Unió Europea. Programa ERASMUS + també dóna la possibilitat de fer una estada formativa durant el primer curs després de titular-se en un cicle formatiu, sempre i quan es sol·liciti la beca durant el curs en què s’ha titulat. Aquest programa té per objectiu el foment de la mobilitat dels treballadors per tota la Unió Europea i la millora de la competència lingüística en llengües estrangeres dels estudiants, com a eina bàsica per aquesta mobilitat internacional.

La participació en aquest programa pot ser una experiència personal molt enriquidora. Es coneix una altra cultura i es té la possibilitat de millorar el nivell en llengües estrangeres, a part de poder professionalitzar-se a nivell europeu i conèixer processos laborals innovadors que en molts casos aquí encara no s’apliquen. Participar en un programa d’aquestes característiques suposa una experiència personal i professional molt interessant, que sense cap dubte pot ser un punt a favor a l’hora de trobar feina.

Funcionament bàsic

L’IES anomena un coordinador i/o un tutor de mobilitat per a cada alumne o grup d’alumnes (si van a la mateixa empresa en el mateix període). Aquests s’encarreguen de gestionar tota la documentació necessària, organitzar els viatges i l’estada i trobar empreses d’acollida on els alumnes puguin fer les pràctiques, però els alumnes interessats també han de participar en tot el procés.

Preparació lingüística

Al nostre centre també s’ofereixen classes de preparació lingüística (en anglès) pels alumnes interessats. Aquesta preparació també pot continuar al llarg de l’estada en el propi país de destí.

Finançament

La dotació de la beca ve determinada pel país de destí, de manera que una estada en un país amb un nivell econòmic més alt compta amb una ajuda més gran que si té lloc en d’altres països. Inclou les despeses de manutenció, allotjament, desplaçaments locals i viatge d’anada i tornada.

Requisits:

- Complir els requisits d’accés a les FCT, no tenir mòduls pendents.
- Coneixements en llengües estrangeres, preferentment la llengua del país de destí.
- Maduresa personal, capacitat de superació i motivació.

Per poder sol·licitar projectes de Grau Superior, els centres educatius han de comptar amb la CARTA ERASMUS PER EDUCACIÓ SUPERIOR (CARTA ECHE)

A continuació podeu trobar la carta Erasmus del centre. Feu click per ampliar-la.  

 eche.21-21.jpg

 

Declaració de política Erasmus: Feu click a la foto per ampliar.

 

Veure traducció al català.

 

               CEU COL