Història del Centre

 

El 21 de gener de 2009 es va celebrar un acte commemoratiu en el qual hi participaren els representants de tota la comunitat educativa, i que comptà amb la presència del batlle de la ciutat de Maó, el qual prèviament va visitar el nostre Institut. L'acte consistí en una Lectura audiovisual que feia un recorregut per aquests 90 anys.


El 21 de gener de 1919 l'Ajuntament acordà la creació de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, que després es convertí en l'Escola Elemental del Treball, Escola de Maestria Industrial i l'actual Institut d'Educació Secundària Pasqual Calbó i Caldés. Fou el primer director N'Humberto Ferrer Hernández, des de 1919 fins 1963.

El 21 de gener d'enguany se va celebrar un acte commemoratiu en el qual hi participaren els representants de tota la comunitat educativa, i que comptà amb la presència del batlle de la ciutat de Maó, el qual prèviament va visitar el nostre Institut. L'acte consistí en una Lectura audiovisual que feia un recorregut per aquests 90 anys.

A més aquest 26 de febrer se va dur a terme una segona commemoració pública on a més de la Lectura se feu una Taula rodona amb ex alumnes i ex professors moderada pel director de l'Institut.Història del nostre centre

La història del nostre Centre la podríem començar l'any 1.919, quan es va crear a Maó l'Escola Municipal d'Arts i Oficis que, en 1.926, es va transformar en "Escola del Treball" per la promulgació de la llei d'Ensenyança Industrial (1.924).
L'any 1.928 s'aprova un nou estatut de Formació Professional que creà els Patronats locals d’FP que fixaven el Pla d'Estudis, en el nostre cas per a Electricitat, Mecànica i Construcció.

Fins l'any 1.951 les classes es van impartir en diferents locals: aules de l'Institut de Segona Ensenyança i Casa de Misericòrdia (Plaça de Sant Francesc), Edifici Municipal de Guàrdia (Plaça de la Constitució), cases del carrer d'Es Forn, i tallers particulars de D. Antoni García i de l'Elèctrica Maonesa.


 El 21 d'Octubre del 1.951 s'inaugura oficialment l'edifici de l'avinguda Josep Maria Quadrado, conegut a Maó per "Sa Maestria", ja que a partir de 1.955 el nostre Centre va passar a ser de l'Estat, per la llei de Formació Professional Industrial, amb la denominació de "Escola de Maestria Industrial". S'impartien les branques de Metall, Electricitat, Fusteria i Construcció. Era el temps en què els Oficials que sortien de la nostra Escola se n'anaven a Tarragona, Valls, València, Biscaia o Barcelona per a treure's el títol de "Mestre Industrial".

El curs 1.972-73, amb la nova Llei General d'Educació, comença un nou període d'expansió de l'ensenyament professional; el nostre Centre d’FP comptaria a partir d'aquest moment amb les branques Administrativa, Bijuteria, Metall, Electricitat i Construcció. El curs 1.975-76 s'hi afegí la branca Sanitària i el segon grau d'Administratiu; en el 1.978-79 el segon grau d'Electricitat i en el 79-80 el de Metall i el primer grau de Delineació; en 1.984 començà el segon grau de Sanitari, primer en l'especialitat de Laboratori i després Dietètica i Nutrició; el curs 85-86 començà el segon grau de Delineació.

El curs 87-88 el nostre Centre, que ja era Institut d'FP des de 1.981, abandonà l'edifici de Josep Mª. Quadrado i es traslladà a l'actual, a Bintaufa, on, a partir de l'any 1989, rep el nom d'Institut de Formació Professional "Pasqual Calbó i Caldés". Característica singular de l'Institut "Pasqual Calbó i Caldés" és des del 16 de Gener de 1989, l'atenció específica als alumnes amb necessitats educatives especials mitjançant un " Programa de Formació Professional Adaptada ". El curs 1991-92 es va impartir la Reforma de les Ensenyances Mitges (REM) i paral·lelament comença la desaparició de la Formació Professional de Primer Grau en totes les Branques.

El curs 1992-93 es va implantar de manera anticipada el Tercer Curs de la Ensenyança Secundària Obligatòria. (ESO). El curs 1992-93 s'incorporà oficialment al Programa d'Integració de Secundaria Obligatòria, assumint com una feina prioritària l'atenció a la diversitat. També un fet remarcable que va tenir lloc durant el curs 1991-92, i fruit de la col·laboració entre aquest Institut i la companyia "Gas y Electricidad S.A." (GESA), va ser la instal·lació d'una central fotovoltàica, finançada mitjançant el Programa THERMIE de la Direcció General d'Energia de la Comunitat Europea i altres organismes estatals i locals. El curs 1993-94 va passar a dir-se Institut d'Ensenyament Secundari i el nostre centre va participar en la implantació anticipada de la reforma educativa regulada per la LODE i la LOGSE.


               CEU COL