Membres Consell Escolar


 President Ana Mª Azazeta Saratxaga
 Secretari Joan Martín Bigas
 Cap d'estudis

Maria Josep Giménez Llopis

Carlos Moll Florit

 Professorat Gemma Ramón Nàcher
 Professorat José Fàbregues Vinent
 Professorat José Miguel Muñoz Campos
 Professorat Carmen M. Bruque Hervás
 Professorat Ramon Reynés Carreras
 Alumnes Noah Alexander Pons Escajadillo
 Alumnes Alejandro Llabrés García
 Alumnes Julio Gutiérrez Cortés
 Representant Ajuntament Dino Gelabert Petrus
 Representant AMPA Tomás Pedro Mercadal Bellot
 Representant Pares i Mares Antonio Vidal Reynés
 Representant Pares i Mares Imma Mas Dordal
 Personal d'Administració
i Serveis
(vacant)
 Representant PIME Javier Benito Reviriego


               CEU COL