Sol·licitud Títols

 

1r. Descarregar, imprimir i emplenar la instància per sol·licitar el títol del Cicle Formatiu.

 

1r. Descarregar, imprimir i emplenar la instància per sol·licitar el títol de Batxillerat. 

 

2n. Anar a l'Agència Tributària de les Illes Balears i emplenar el model 046: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx

 

3r. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard.

 

4t. Entregar a l'oficina del centre la instància emplenada i el resguard del pagament de taxes.

 

 

               CEU COL