Núm de compte bancari

Matrícula ESO i BATXILLERAT  38 €
 
Compte de La Caixa:
 
ES06 2100 3789 6722 0001 6832
 
(en el cas que el demani, el codi a tercers és: 0466264)

               CEU COL