INFORMACIÓ MATRÍCULES FP CURS 20/21

Matrícula d’alumnat nou de 1rs cursos de Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior.


Si d’acord amb les llistes definitives d’admissió tens plaça en el nostre centre, has de matricular-te els dies 23, 24 i 25 presencialment.

Un cop tinguis tota la documentació, has de telefonar al centre per demanar cita prèvia (971 36 93 90).


Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d'admissió.

 

Documentació:

1. Matrícula emplenada i signada FP Bàsica, Grau Mitjà o Grau Superior

2. Justificant del pagament bancari

3. Fotocòpia DNI alumne/a. Si és menor, també haureu d’aportar fotocòpia DNI de pare/s i/o mare/s.

4. Fotocòpia targeta sanitària.

5. Fotografia mida carnet amb el nom escrit al revers.

6. Autorització ús de la imatge i de la veu de l’alumnat pel centre i cessió a tercers.

7. Formulari de sol·licitud de compte d’usuari per a pares/mares/tutors (GESTIB).

8. Apèndix 3. Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el curs escolar.

9. Apèndix 4. Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes en els protocols i a mantenir el centre informat.

10. Formulari inscripció AMPA (voluntari).

11. Declaració en el cas de constar només la signatura d’un dels tutors legals a l’imprès de sol·licitud.

               CEU COL