Llistat definitiu proves d'accés de Grau Superior

 

Llistat definitiu proves d'accés Grau Superior

 

Dia 8 de juliol de 2020

- 9:00 h Constitució de la Comissió Avaluadora

- 10:00 h Inici de la prova amb les exàmens de Llengua Catalana i Llengua Catellana (durada màxima d'una hora cada exàmen)

- 12:30 h Exàmen de Llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d'una hora)

 

Dia 9 de juliol de 2020

- 10:00 h Exàmen de la part específica (durada màxima d'una hora i mitja per a cada exàmen)

 

Relació d'Estris proves

La relació d’estris necessaris per fer la prova, es troba en la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es)

Dibuix tècnic

- Llapis i goma d’esborrar
- Regle, escaire i cartabó.
- Un transportador d'angles.
- Un compàs.

 

Mesures inscrits COVID-19 segons indicacions de Conselleria

1. Portar les seves pròpies mascaretes de casa, en nombre suficient.
 
2. Mantenir sempre el distanciament. En cas de formar-se cues han de mantenir sempre la distància de la seguretat.
 
3. Portar els estris per les proves, no es permetrà l'intercanvi entre inscrits.
 
4. Si cal, han de portar beguda i aliments de casa
 
5. No poden assistir a la prova si tenen simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni en cas d'estar en aÏllament o quarantena

 

 

Llista Definitiva

               CEU COL