Matrícula de Formació Professional 20/21

 

 

- 22, 23 i 24 de juliol matrícula alumnes repetidors i que promocionen (inclosos els que han deixat pendent la FCT).

La matriculació serà presencial o telemàtica en funció de l'evolució de la desescalada.

 

- Calendari procés d'admissió al cicles formatius FP de nous alumnes. 

               CEU COL