Llista provisional d'admesos i exclosos pendents de setembre

Llistat provisional admesos - exclosos

- Del 11 al 13 de setembre reclamacions.

- Dia 18 de setembre llistes definitives

- Del dia 19 al 23 de setembre formalització de matrícula alumnes admesos

               CEU COL