Proves d'Accés Grau Mitjà i Grau Superior

 

Proves d'Accés Grau Superior: Més Informació

Proves d'Accés Grau Mijtà: Més Informació

 

El període d'inscripció de les proves de tots els cicles és del 6 al 15 de març.

 

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà es realitzarà els dies 7 i 8 de maig.

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior es realitzarà els dies 9 i 10 de maig.

               CEU COL