Dates exàmens matèries pendents 2017 - 2018

En el següent enllaç podeu consultar les dates dels exàmens de matèries pendents:  Calendari

               CEU COL