Exàmens de recuperació pendents ESO i Batxillerat

Calendari amb els exàmens de recuperació per a l'alumnat amb matèries pendents d'ESO i Batxillerat del Curs 2015 - 2016.

               CEU COL