Convocatòria de beques per alumnes de GM i FP Bàsica

Convocatòria de beques de Grau Mitjà i FP Bàsica per alumnes.

Els alumnes interessats han d'emplenar l'annex 1 de la convocatòria abans del dia 16 de gener.

També es poden consultar el procés i criteris de selecció dels alumnes en el següent document

               CEU COL