Matèries Batxillerat curs 17 - 18


En aquest espai podeu consultar les fitxes informatives sobre les matèries de la nostra oferta en Batxillerat:

 

 

Nom Curriculums
 Filosofia Filosofia 
 Educació Física Educació Física 
 Llengua Castellana Llengua Castellana
 Llengua Catalana Llengua Catalana
 Anglès                               

 

A més, cada alumne triarà entre les següents assignatures segons esquema anterior:

 

 • Alemany
 Fitxa        
 • Biologia i Geologia
Fitxa Currículum
 • Cultura Científica
Fitxa Currículum
 • Dibuix Tècnic I
Fitxa Currículum
 • Economia
Fitxa Currículum
 • Física i Química
Fitxa Currículum
 • Grec I
Fitxa Currículum
 • Història per al Món Contemporani
Fitxa Currículum
 • Literatura Universal
Fitxa Currículum
 • Llatí I
Fitxa Currículum
 • Matemàtiques I
Fitxa Currículum
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
Fitxa Currículum
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC A (4 h)
Fitxa Currículum  
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC B (3 h)
Fitxa Currículum  
 • Tecnologia Industrial I
Fitxa  

 

 

Nom Curriculums
 Història de la Filosofia Història de la Filosofia
 Història d'Espanya Història d'Espanya
 Llengua Castellana Llengua Castellana
 Llengua Catalana Llengua Catalana
 Anglès                               

 

A més, cada alumne triarà entre les següents assignatures segons esquema anterior:

 

 • Alemany
Fitxa  
 • Biologia
Fitxa Currículum
 • Ciències de la Terra i Mediambientals
Fitxa Currículum
 • Dibuix Tècnic II
 Fitxa Currículum
 • Economia de l'Empresa
 Fitxa Currículum
 • Física
 Fitxa Currículum
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 Fitxa Currículum
 • Geografia
Fitxa Currículum
 • Geologia
  Currículum
 • Grec II
Fitxa Currículum
 • Història de l'Art
Fitxa Currículum
 • Llatí II
Fitxa Currículum
 • Matemàtiques II
Fitxa Currículum
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Fitxa Currículum
 • Química
Fitxa Currículum
 • Psicologia
Fitxa Currículum
 • Tecnologia Industrial II
Fitxa  

 

               CEU COL