Accés a Batxillerat


Poden accedir al Batxillerat els següents alumnes:

    - Amb el títol de l'ESO

    - Amb un títol de Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional

 

               CEU COL