Actualitat

Els alumnes de Jardineria visiten Sant Joan de Binissaida

 

La visita fou guiada per la propietària, pel responsable de jardineria i la gerent, els quals ens van explicar la implementació dels jardins, el manteniment i les cures que es realizen a les oliveres (reg, plagues, poda). Uns continguts teòrics i pràctics que es treballen entre d’altres als mòduls formatius d’Implantació de jardins i zones verdes (M2-0576) i Manteniment i millora de jardins i zones verdes (M7-0577).

 

               CEU COL