Actualitat

8M Femenisme a l'escola

#VOLEM és la veu conjunta de centenars de missatges procedents de centres educatius de tots els indrets de les Illes, un riu de veus que conflueixen en un reclam contundent: la coeducació és la nostra eina de prevenció més potent per aconseguir una societat més justa i igualitària per a tothom.
  
Ja som tota una onada lila i només contemplam donar passes cap endavant.
 
 

               CEU COL