Actualitat

Visita a la finca pública de s’Arangí

Seguidament, visitàrem la finca pública de s’Arangí, on ens van mostrar in situ alguns dels resultats del treball amb la prevenció d’incendis, com són les faixes de defensa contra incendis forestals, de sanejament de boscos i de recuperació i conservació d’algunes espècies en perill d’extinció a l’illa de Menorca com són el Pinastre (Pinus pinaster) o l’Alzina suera (Quercus suber). 

 

Aquesta visita, a part de tractar alguns continguts teòrics i pràctics treballats a diferents mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria, ens va servir per conèixer una de les sortides professionals que tenim a l’illa de Menorca, explicada des de l’experiència dels professionals.

arangi-1.JPG

 

arangi-2.JPG

arangi-3.JPG

 

arangi-4.JPG

 arangi-5.JPG

 

               CEU COL