Actualitat

Demostració de poda en alçada

La demostració fou realitzada per Jordi Molina Torres, jardiner autònom, el qual ens va mostrar el material i explicar el procediment per fer poda en alçada de palmeres i per detectar i tractar la plaga de Becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus). A més, els alumnes van poder gaudir de practicar la grimpa amb trepolins. Aquesta demostració tracta uns continguts teòrics i pràctics que es treballen als mòduls formatius de Principis de sanitat vegetal (M5-0409), Manteniment i millora de jardins i zones verdes (M7-0577) i Control Fitosanitari (M11-0479), entre d’altres.

Més info: http://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/descripcio_i_mesures_de_control-78801/

palmera-2.JPG

palmera-3.JPG

 

               CEU COL