Actualitat

Visita als jardins de Cugó Gran (Sant Climent)

La visita fou guiada pel responsable de jardineria i un recepcionista molt amables, els quals ens va explicar la restauració, la implantació i el manteniment dels jardins. Uns continguts teòrics i pràctics que es treballen entre d’altres als mòduls formatius d’Implantació de jardins i zones verdes (M2-0576) i Manteniment i millora de jardins i zones verdes (M7-0577).

 
               CEU COL