Actualitat

Visita al parc Fotovoltaic del Consell Insular

El passat dijous 13 de desembre els alumnes de 2n curs de GM d'electricitat visitaren les instal·lacions fotovoltaiques ubicades al Consell Insular de Menorca. El tècnic del Consell Rafael Muñoz Campos els explicà com funcionen i el rendiment que estan obtenint actualment. Més informació

consell-37.jpg

               CEU COL