Actualitat

Obert el termini d'inscripció a la Formació Professional

El termini per fer la inscripció a cursos d' FP Bàsica, Grau Mitjà o Grau Superior d'FP és del dia 1 al dia 29 de juny de 2018.
 
Els estudis del nostre centre els podeu consultar aquí: Oferta d'FP
 
Requisits d'accés:
 
- Per entrar a una FPBàsica:
 
Alumnes de 15 a 17 anys amb com a mínim 2n d'ESO cursat. Excepcionalment si hi ha places disponibles també admeten alumnes de 18 anys.  Important: Consultar amb l'equip orientador per tramitar l'accés.
 
- Per entrar a un Grau Mitjà
 
ESO, FPBàsica, Prova d'accés a GM, 2n BUP, 2n REM o FP1
 
- Per entrar a un Grau Superior
 
Batxillerat, Grau Mitjà, COU, FP2, Grau Superior, Grau Universitari, Prova d'accés a GS o Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 
Recordam que la inscripció és gratuïta, no vinculant i s'ha de realitzar en les oficines dels instituts en horari de matí. Us podeu inscriure encara que finalment opteu per no fer la matrícula. 
 
Recomanam que s'inscriguin a més d'un cicle d'FP per ordre de prioritat per si de cas la nota d'admissió no fos suficient en un poder optar a un altre. 
 
Atenció! Aquells qui hagin suspès per juny 4t d'ESO o el 2n de Batxillerat també s'han d'inscriure en aquest període marcant que tenen pendent d'aprovar l'ESO o el Batxillerat, així tindran preferència d'entrada.
 
 

               CEU COL