Actualitat

Matrícula del programa EOIES

Ja ha començat la matrícula del programa EOIES per als alumnes d'anglès i alemany del nostre Centre. Recordeu que els alumnes participants han de retornar al seu professor el full d'inscripció emplenat, una fotografia de carnet, una fotocòpia del DNI i el justificant de pagament de les taxes. 

El tràmit del pagament de les taxes estarà disponible del 23 de gener al 6 de febrer en el següent enllaç (Model 046):
 
EOIES.jpg

               CEU COL