Actualitat

Endemismes

Els alumnes dels ensenyaments de Jardineria han rebut una interessant xerrada per part del coordinador del GOB, el Sr. Cristòfol Mascaró, sobre els endemismes a Menorca.

De cada vegada més, els endemismes i les plantes autòctones són elements vegetals més desitjats en la jardineria mediterrània, tant per la seva rusticitat enfront les plagues i malalties, com pel seu baix consum d'aigua.

               CEU COL