Col·laboració entre l’Escola d’Art de Menorca i l’IES Pasqual Calbó i Caldés

El dijous 15 de febrer, els alumnes de primer curs del CFGS de Prevenció de Riscos Professionals de l’IES Pasqual Calbó i Caldés han visitat l’Escola d’Art de Menorca per fer una activitat conjunta amb l’ alumnat dels cicles formatius que s’imparteixen en aquesta escola.

Aquesta activitat, organitzada per la professora Gemma Ramon, la qual imparteix el mòdul de Formació i Orientació Laboral a diferents cicles formatius dels dos centres educatius, ha possibilitat als alumnes de Prevenció la realització d’una pràctica d’avaluació de riscos en un entorn real mentre que l’alumnat de l’Escola d’Art ha pogut veure algunes de les mesures preventives que es podrien aplicar per millorar les condicions de seguretat i salut als seus futurs llocs de feina.

Els alumnes de Prevenció de Riscos Professionals han visitat les aules d’Autoedició on han fet una avaluació dels riscos, centrada principalment en les mesures a adoptar per a la millora ergonòmica dels llocs de treball i la prevenció de la fatiga visual.

Després han visitat el taller de Joieria on han pogut observar com fan feina les alumnes d’aquests estudis per avaluar els riscos derivats de l’ús de màquines, eines i procediments essencials de la professió.

També han recollit les dades dels nivells d’il·luminació i renou, així com la temperatura i la humitat ambiental de cada àrea.

Després d’aquesta visita els alumnes de Prevenció redactaran un informe amb les propostes de millora que creguin convenients i l’alumnat de l’Escola d’Art prepararà uns cartells informatius sobres les accions preventives que poden aplicar elles mateix a les seves aules i tallers mentre estan estudiant.