Gimcana del dia Internacional de la Seguretat i Salud al Treball.

El passat divendres 28 d’abril i amb motiu del dia internacional de la seguretat i salut a la feina, els alumnes de 1r curs de tots els cicles de Grau Mitjà del IES Pasqual Calbó i Caldés van participar en una Gimcana organitzada pels professors del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals. Tot l’alumnat de les diferents famílies professionals va realitzar per grups 7 proves en total relacionades amb les mesures de seguretat i prevenció en diversos llocs de feina (mecanitzat, jardineria, electricitat, construcció, administració, etc). D’aquesta manera els participants van poder aprendre a fer feina amb seguretat, detectar pràctiques incorrectes i corregir algunes accions.