Exposició dels treballs sobre agents biològics

En el mòdul de Riscos químics i biològics ambientals es dediquen les darreres setmanes del curs a tractar la prevenció de riscos biològics. Després de tractar els principals conceptes relacionats amb aquests riscos els alumnes han treballat diferents aspectes relacionats amb el riscos biològics en el món sanitari, un dels sectors laborals més afectats per aquests agents. Cada grup d’alumnes va treballar un dels aspectes següents:

Prevenció primària del risc biològic, accions preventives per evitar els accidents biològics: hàbits d’higiene, elements de bioseguretat, EPI i vacunació

Prevenció secundària del risc biològic,  accions posteriors a un accident biològic: protocol a seguir després d’un accident i seguiment serològic de l’accidentat.

Laboratoris amb diferents nivells de contenció biològica: requiriments de les instal·lacions i de les cabines de seguretat biològica.

 

Finalment el dimarts dia 18 de juny van exposar els seus treballs a la resta del grup.